Ergotherapie  

De ergotherapeut helpt u om uw dagelijkse activiteiten te kunnen doen, zowel binnen als ook buiten het huis. Met praktische adviezen en tips helpt de ergotherapeut u om zelfstandig te kunnen leven. Onze ergotherapeuten staan klaar voor u en uw mantelzorgers. De ergotherapeut ondersteund u bij:

 • Het zo zelfstandig mogelijk alledaagse activiteiten kunnen doen
 • Het adviseren in welke aanpassingen/hulpmiddelen passend voor u zijn
 • Het adviseren en begeleiden van (mantel) verzorgers (bijvoorbeeld d.m.v. EDOMAH)
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden voor werk of vrijetijdsbesteding
 • Het vinden van de balans tussen wat u doet en wat u kunt.

Hulpmiddelen

Als dagelijkse handelingen steeds moeilijker voor u worden, kan een hulpmiddel mogelijk uitkomst bieden. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het vinden van het juiste hulpmiddel voor uw beperking(en). Samen met u wordt in uw thuissituatie gekeken hoe hulpmiddelen uw dagelijks handelen kunnen vereenvoudigen. Denk hierbij aan verplaatsen binnen- en buitenshuis, zelfzorg en uw hobby’s.

Valpreventie

De oorzaken van een val in huis zijn meestal heel alledaags. U stapt met natte voeten op de gladde badkamervloer en glijdt uit. Of u wilt even snel naar beneden omdat daar de telefoon gaat. Haastig lopen, losse spullen op de trap of een gladde traptrede zijn genoeg om een nare val te veroorzaken. 

Senioren die minder vitaal zijn lopen een grotere kans op vallen. Het kan zijn dat chronische ziekten een rol spelen zoals longziekten, hersenletsel, hartfalen of oncologie. Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in het leren omgaan met de gevolgen hiervan.  Op alle zaken die een rol kunnen spelen bij valrisico kan onze ergotherapeut een uitgebreide controle doen. Onze therapeut komt dan bij u thuis om vragen door te nemen en uw woonsituatie te bekijken. Naar aanleiding hiervan wordt bekeken wat er nodig is om de kans op vallen te verkleinen. U zult een aantal adviezen krijgen over dingen aanpassen betreffende het veilig maken van uw woning en, indien nodig, het gebruik van hulpmiddelen. Het uitvoeren van deze adviezen kan ook onder begeleiding van onze ergotherapeut gebeuren. 

Tevens zal de ergotherapeut samen met u alledaagse handelingen/activiteiten onder de loep nemen en adviezen geven over hoe u deze veiliger, met minder valgevaar, kunnen uitvoeren. Het doel is om u weer vol zelfvertrouwen binnen-en buitenshuis te kunnen verplaatsen en het risico op vallen te verlagen.

Advies Langer Thuis

 Heeft u steeds meer hulp nodig bij de dagelijkse activiteiten? En wilt u graag zo veilig en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen? Dan kan het Expertiseteam Ouderen van B-Fysic u helpen.  Het Expertiseteam Ouderen bestaat uit geriatriefysiotherapeuten en ergotherapeuten. Het team behandelt en begeleidt u in uw eigen thuissituatie.

 • U kunt bij het Expertiseteam terecht voor:
 • Valpreventie en woningaanpassingen
 • Verplaatsen, zowel binnen- als buitenshuis 
 • Zelfzorg 
 • Dementie
 • Verlies van spierkracht 
 • Ondervoeding 
 • Ondersteuning voor mantelzorgers

Gewrichtsbescherming

Wanneer de gewrichten in uw hand of arm (zoals vingerkootjes, pols of ellenboog) pijn doen, kan dat het uitvoeren van dagelijkse bezigheden moeilijker maken. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door artrose of gewrichtsontsteking.  Gelukkig bestaan er voldoende mogelijkheden om de pijnklachten te verminderen of voorkomen. De ergotherapeut kan u praktische adviezen geven die uw pijnlijke gewrichten ontlasten en het makkelijker maken om uw dagelijkse bezigheden voort te zetten.

Ergotherapie bij dementie

EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en dienst Mantelzorger Aan Huis. Dit is een Evidence based ergotherapierichtlijn voor diagnostiek en behandeling van de oudere met dementie. In het EDOMAH-programma staan zowel de oudere met dementie als de mantelzorger centraal wat dit programma uniek maakt.

Onze therapeut is EDOMAH geschoold. Het doel is de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de oudere met dementie, de mogelijkheden te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol.

Voorbeelden van uitkomsten van het EDOMAH-programma zijn dat de persoon met dementie een betere gemoedstoestand heeft doordat hij of zij meer actief wordt in het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals hobby’s weer kunnen uitvoeren, bepaalde onderdelen van het koken weer kunnen uitvoeren of de was weer kunnen doen door de juiste aanwijzingen. Uitkomsten voor de mantelzorger zijn meer controle over de situatie hebben, meer rust kunnen vinden door minder hulp te bieden of op een andere manier. Voor beiden kan het zorgen voor een betere kwaliteit van leven, langduriger thuis blijven wonen.

Contactinformatie:

Wilt u graag meer weten over ergotherapie of een afspraak maken? Neem contact met ons op door te bellen naar 085-2104910 of te mailen naar onze ergotherapeut Aniek van Dal: avdal@b-fysic.nl 

De ergotherapeut werkt vooral aan huis.

Bel 085 - 2104910  voor een afspraak wij helpen u graag!

Onze specialist:

Aniek van Dal