SPECIALISTEN IN BEWEGEN  

Snel weer fit
en gezond

 Privacyverklaring Fysiotherapie Campanula Asten 

De nieuwe wet AVG: ALGEMENE VERORDENING GEZONDHEIDSGEGEVENS, gaat in per 25 MEI 2018.
Wat houdt dit in voor u en voor ons als fysiotherapie praktijk? Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

 • Fysiotherapie Campanula gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel
  waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 

 • Fysiotherapie Campanula deelt patiëntengegevens niet met derden,
  tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 

 • Fysiotherapie Campanula bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig
  is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 

 • Fysiotherapie Campanula houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen
  patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 

 • Fysiotherapie Campanula vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan
  van persoonsgegevens, als ergeen behandelcontract gesloten is.

 • Fysiotherapie Campanula informeert patiënten over de rechten van de patiënt
  ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 

 • Fysiotherapie Campanula informeert haar patiënten over het doel van de
  verwerking van persoonsgegevens.

 • Fysiotherapie Campanula informeert patiënten indien Fysiotherapie Campanula
  bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

© Fysiotherapie Campanula